En lille introduktion

I takt med, at de danske aviser bliver digitaliseret har jeg - for underholdningens skyld, og fordi mange af de forfattere, jeg interesserer mig for, ofte er udgivet som avis- og bladføljetoner på dansk - gennem efterhånden flere år fremstillet lister over det skønlitterære indhold i aviser og blade. Det startede med Illustreret Tidende, som har været på nettet i mange år, men aldrig er blevet fuldt indekseret. (Dette materiale er stadig - på omkring tiende år - under redigering, og er så omfattende, så det vil få sin egen wiki - engang.) Det har været - og er stadig - på mange måder en spændende odyssé, også ud over romanerne: en slags rejse gennem Danmarks- og verdenshistorien, ikke mindst gennem Flensborg Avis, Politiken og Ekstra Bladet, hvis arkiver er tilgængelige helt fra deres start og til dags dato (mod abonnement).

Listerne er sikkert fyldt med fejl, og er ikke komplette; det let at overse noget, når man „bladrer“ årgang efter årgang igennem, især hvor redaktørerne har fyldt de almindelige spalter ud med småhistorier - ofte af den kendte og meget produktive forfatter „Anon“. Derudover er de danske aviser i Avisdigitaliseringsprojektet kun tilgængelige på Internet indtil indeværende år minus 100, og for så vidt angår Politiken og Flensborg Avis har jeg valgt at stoppe omkring 1948-50. Ekstrabladet begrænsede sig selv, da man stort set ophørte med at have føljetoner og noveller omkring 1920.

Derudover har mange blade i perioder haft forskellige tillæg - fx. Politikens Magasinet og Flensborg Avis' Nordslesvigsk Søndagsblad og Børnebladet. Det er ofte ret spredt, hvad der findes med i arkiverne af disse tillæg, og bortset fra Magasinet hvor der „kun“ mangler de første 2-3 årgange - hvis indhold til dels har kunnet findes i de „forskræp“, der var om lørdagen i bladet -, er de listninger, jeg har medtaget, mest at opfatte som „spredte fund“.

Se mere under det enkelte blad.

Skulle du finde på at begynde at læse nogle af de gamle værker, anbefales det, at du starter med at tjekke om alle udgaver af avisen i den periode, føljetonen har kørt, er til stede - det er pokkers irriterende, når det mest spændende sted eller måske endda slutningen mangler, efter at man har gravet sig igennem et halvt hundrede aviser med frakturskrift …

Dette er - som det vel fremgår - ikke noget definitivt eller afsluttet værk, der bliver løbende lagt nye ting på - og finder du fejl, eller har du lyst til at bidrage med supplerende/grundigere listninger, er du velkommen til at kontakte mig via kontaktformularen på min generelle hjemmeside.

Der er i øvrigt anvendt oplysninger fra

De danske aviser

Statsbiblioteket i Århus - Avisdigitaliseringsprojektet

samt fra Wikipedia og den enkelte avis' hjemmeside (hvis den stadig udkommer).Hvad sker der?

Vestjylland (1907-1909)

Atter en kortlivet avis (aflægger af Skive Avis) …

10/01/2018 17:17 · Kim N. Jensen

Pressen 1906

Dagblad, udgivet af Johannes V. Jensen og John Martin - som kun holdt en lille måned.

10/01/2018 17:00 · Kim N. Jensen

Solidaritet 1918

Avisen Solidaritet er opdateret med oplysninger for 1918. Der er intet skønlitterært indhold indtil november, hvor bladet deles i et - kortlivet - ugeblad, og et dagblad.

10/01/2018 16:44 · Kim N. Jensen

Dagbladet København 1889-1918

færdig og lagt ind. Der er bl.a. en del Gustav Wied, Maupassant (ikke mindst romanen „Smukke Ven“s danske førsteudgave, som indbragte avisen en bøde), Balzac osv. Desuden den første danske udgave af Henry James' Skruen Strammes, (desværre ukomplet), M. E. Braddons berømmelige Lady Audleys Hemmelighed, en del af Wilkie Collins' mindre kendte værker, og meget andet litterært guf.

10/01/2018 16:36 · Kim N. Jensen

Folkets Avis 1860-1884

Den første avis med denne titel er færdig og lagt ind (denne avis har ikke nogen sammenhæng med den senere Folkets Avis, som blev udgivet af Emil Rex fra 1897, efter at han var blevet fyret fra Aftenbladet)

05/10/2017 14:08 · Kim N. Jensen
start.txt · Sidst ændret: 05/02/2017 00:05 af Kim N. Jensen
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0